Endokrinolog.bg подрепя спорта

www.endokrinolog.bg for the sports

Уважаеми пациенти, приятели, почитатели и фенове на спорта.

Представяме Ви инициативата на www.endokrinolog.bg endokrinolog.bg for the sports.

Идеята е да мотивираме хората да се движат повече, инвестирайки в тяхното здраве, добро настроение и самочувствие.

www.endokrinolog.bg ще организира кампании, раздавайки награди за хората, които искат да променят начина си на живот и подрепят визията за активен живот!

www.endokrinolog.bg for the sports. Endokrinolog.bg подкрепя спорта. Be a fast fooder or be a fast footer-ти избираш! Последвайте ни във Фейсбук тук

Алфа-липоева киселина

Алфа-липоева киселина, наричана още само липоева киселина, липоат или тиоктова киселина, е универсален кофактор, необходим за аеробния метаболизъм във всички клетки на организма. Понеже въглеродният атом на шеста позиция е асиметричен (четирите му валенции са свързани с четири различни остатъка, са възможни два стереоизомера (R и S), които имат еднаква химична формула, но пространствено са ориентирани по различен начин. В природата съществува само R (+)-изомерът (RLA). Само той може да се свързва като кофактор на ензимите и да проявява биологична активност, но индустриално произведената АЛК обикновено съдържа рацемична смес от двата изомера (често даже преобладава неактивният S-изомер) и затова повечето хранителни добавки и лекарства с Алфа-липоева киселина са в привидно по-висока доза (300-600 мг).
Алфа-липоева киселина допринася следните ползи за организма:
– Активира и подпомага антиоксидантните механизми на клетъчно ниво. Поради способността си да участва в окислително-редукционни процеси (окислената и редуцираната й форма са показани на фигурата), АЛК регенерира чрез рециклиране вече изчерпаните от клетките антиоксиданти – витамини С, Е, коензим Q10, НАД (никотинамид аденин динуклеотид) и глутатион и действа като уловител на свободни радикали. Глутатионът е биоактивен само в редуцираната си форма, която има много ниска перорална резобрция, затова АЛК е практично средство за възстановяването му, особено при продължителен прием на хепатотоксични лекарства.
– Повлиява благоприятно функциите на нервната система и може да облекчи симптомите на диабетната полиневропатия. В Германия, както и у нас, високите дози (600 мг) АЛК са одобрени за тази индикация като лекарствени продукти с ясен и добре изучен лекарствен профил. Може да намали значително инсулиновата резистентност при захарен диабет тип II и да улесни поддържането на здравословни нива на кръвната захар;
– Има положително въздействие при редица автоимунни състояния (лупус, ревматоиден артрит, множествена склероза, дерматомиозит). Препоръчва се като регулатор на имунния отговор (off-label употреба) поради свойството си да променя генната експресия в посока намаляване на възпалението. Тази употреба трябва да бъде съгласувана със съответния медицински специалист. Официална дозировка засега не е определена, но обичайните дневни дози (2 пъти по 1 капс.) са безопасни;
– Подобрява резултатите при интензивна спортна и обща физическа дейност. Помага за правилното изгаряне на мазнините и разпределението на глюкозата в мускулите. Алфа-липоева киселина е антиоксидантът, който в най-голяма степен прониква в мозъка. Редовният й прием може да намали умствения стрес. Понеже възстановява глутатиона в митохондриите на нервните клетки, АЛК може да бъде полезна при профилактика на болестта на Паркинсон. Може да бъде от поза след инсулти.
– Притежава ензимна активност, понеже е кофактор на минимум 5 важни ензима, два от които играят съществена роля в цикъла на лимонената киселина и обезвреждат различни аминокиселинни остатъци, освобождавайки така енергия за клетките.
– Има хелиращо (свързващо) действие въху йоните на тежките метали – арсен, кадмий, живак и олово и ускорява иначе много бавното им извеждане от организма.