Entries by admin

Европейска Академия по Андрология – конгрес 2018 г.

Обща информация за Европейската Академия по Андрология Европейската академия по андрология (ЕАА) е асоциация на учени и клиницисти, активни или заинтересовани в областта на андрологията. Основана през май 1992 г., ЕАА е организация с нестопанска цел. Тя има за цел да насърчи научните изследвания и да повиши осведомеността на обществото за репродуктивното здраве на мъжете. […]

Келп

Наименованието келп е сборно за кафявите водорасли от разред Laminariales (към който се числят горните два вида, подбрани заради високата им биологична активност), образуващи „подводни гори” в плитките океански води. Течният екстракт от келп е извлек от талуса (цялото растение) и е богат природен източник на йод, минерали и микроелементи. Течният екстракт от келп допринася […]

Алфа-липоева киселина

Алфа-липоева киселина, наричана още само липоева киселина, липоат или тиоктова киселина, е универсален кофактор, необходим за аеробния метаболизъм във всички клетки на организма. Понеже въглеродният атом на шеста позиция е асиметричен (четирите му валенции са свързани с четири различни остатъка, са възможни два стереоизомера (R и S), които имат еднаква химична формула, но пространствено са […]

Типове захарен диабет

Класификация на типовете захарен диабет : 1 Захарен диабет тип 1 – Той се дължи на увеждане на бета-клетките на панкреаса. Това обикновено води до абсолютен инсулинов дефицит. Най-често това е автоимунен процес,при който причината бета –клетъчната деструкция не е известна. Захаран диабет тип 2 – Той се дължи на инсулинова резистентност и инсулинов дефицит. […]