Възли на щитовидната жлеза

Възлите на щитовидната жлеза са сред често срещаните заболявания на ендокринната система. С физикален преглед (чрез палпация), без апаратура, може да се установят в 3%-7% от възрастното население. Честотата на тиреоидните възли при ултразвуково изследване сред произволно избрани индивиди е 19%–67%. Отбелязва се тенденция на нарастване в световен мащаб всяка година.

Ултразвуковата диагностика (УЗД)  е ключовo изследване за оценка и лечение на възлите на щитовидната жлеза. УЗД на щитовидната жлеза е лесно достъпен, неинвазивен и рентабилен метод. Представлява задължителна стъпка в оценката на възлите на щитовидната жлеза. ТУК може да се запознаете с ехографа, с който д-р Сава Петров ще Ви направи детайлна структурна оценка на щитовидната жлеза.

Основният недостатък на метода е, че зависи от оценката на ехографиста (ендокринолога) и има субективна компонента. Оценката на риска от злокачествено заболяване на щитовидната жлеза е от решаващо значение при пациенти с възли. Необходимо е да се изберат тези, на които трябва да бъде извършена биопсия с тънка игла: Тънкоиглена аспирационна/пункционна биопсия (ТАБ/ТПБ).

Обективна оценка на възлите на щитовидната жлеза

Поради високата честота на възлестите формации на щитовидната жлеза е необходима стандартизирана оценка на базата на ехографския преглед. Европейското дружество по тиреодология (ЕТА) е изготвило обективни ехографски критерии, с които да се прецизира необходимостта от провеждане на ТАБ/ТПБ. Според тези критерии се дефинират пет категории. Категория 0 е липсата на възли на щитовидната жлеза, а категория 5 са възли с високо-рискова ехографска характеристика. Може да се запознаете ТУК с класификацията EU-TIRADS.

При категории 3, 4 и 5, в зависимост от големината на възлите и състоянието на шийните лимфни възли, се препоръчва извършване на ТАБ/ТПБ. Тънкоиглената аспирационна биопсия на възел на щитовидната жлеза е достъпна, мини-инвазивна и безопасна процедура, извършвана в болнични условия или в лекарския кабинет. Обикновено биопсията се провежда под ултразвуково наблюдение, за да се осигури точно насочване на иглата във възела . Ще бъдете помолени да легнете по гръб с наклонена назад глава, така че шията ви да е изпъната. Понякога под раменете Ви се поставя възглавница, за да ви помогне да заемете най-добрата позиция за биопсията.

Тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ/ТПБ)

По време на процедурата може да почувствате известен натиск върху шията от ултразвуковата сонда и от иглата. Ще бъдете помолени да останете възможно най-неподвижни и да избягвате кашляне, говорене и преглъщане по време на биопсията. Процедурата трае няколко минути, като според преценката на оператора, може да се проведат от 2 до 5 убождания на всяка суспектна зона. В игличката попадат известно количество клетки и кръв. Съдържимото се аплицира върху стъкла и се изпраща за оценка от патоанатом (цитопатолог). След процедурата може да се върнете към ежедневните Ви задачи. Представлява безценен метод за преценка необходимостта от оперативен подход и неговия обем. Усложненията са с много ниска честота.

ТУК е показано примерно клипче на процедурата.

Щитовидна жлеза

Щитовидната жлеза е важен ендокринен орган, произвеждащ хормони, които регулират редица метаболитни процеси в организма. Представлява повърхностна структура, с формата на пеперуда, разположена отпред на шията, точно пред трахеята. Състои се от два дяла, сързани помежду си със срединна част (истмус). Понякога може да се установи и допълнителен дял, наречен пирамиден.

Щитовидната жлеза произвежда тиреоидни хормони трийодтиронин и тетрайодтиронин, които може да бъдат изследвани в периферна (венозна) кръв, като обект на анализ са свободните им форми сТ3 (fT3) и сТ4 (fT4). Буквата f е от „free“ – свободен. Функцията на щитовидната жлеза е под контрола на хипоталамуса, който отделя освобождаващи фактори (тиреотропин рилийзинг хормон-ТРХ) и хипофизата (тиреотропен хормон или тиреостимулиращ хормон-ТСХ). Регулацията почива на принципа на отрицателната обратна връзка.

Функционалният статус на щитовидната жлеза е жизнено важен за целия организъм, включително и за нормалната репродукция. Повече за нивата на тиреоидните хормони по време на бременността може да откриете ТУК.

При оценка на тиреоидния статус може да бъдат анализирани ТСХ, сТ4 и сТ3, като според лекуващия лекар и състоянието на пациента може да се прецизира изследването само на един или повече от показателите.

Имунологична оценка

Освен хормоналните показатели може да се оцени и имунологичният статус, касаещ щитовидната жлеза. В имунологичния панел за щитовидната жлеза се включват следните анти-тиреоидни антитела:

Анти-тиреопероксидазни антитела (анти-ТПО)

Анти-тиреопероксидазните антитела (анти-ТПО), известни още като МАТ (микрозомални антитела) по старата номенклатура. Те са насочени към ензима-Тиреопероксидаза в щитовидната жлеза, необходим за синтез на тиреоидни хормони.

Анти-тиреоглобулинови антитела (анти-ТГ)

Анти-тиреоглобулинови антитела (анти-ТГ), известни още като ТАТ. Това са антитела, насочени към белтък (тиреоглобулин) в структурата на щитовидната жлеза, който участва в процес на синтез на тиреоидни хормони. Високите нива на анти-ТГ антитела обикновено се асоциират с деструкция (разрушение) на тиреоидната тъкан.

Анти-ТПО и анти-ТГ антитела се срещат при автоимунно заболяване на щитовидната жлеза: Автоимунен тиреоидит на Хашимото.


ТСХ-рецепторни антитела (TRAB, TRAK).

ТСХ-рецепторни антитела (TRAB, TRAK). Това са антитела, които се свързват с рецептора на повърхността на клектата на щитовидната жлеза (тиреоцит). Те могат да бъдат стимулиращи и блокиращи, като са пряко свързани с функционалния статус на щитовидната жлеза. Необходимо е да се изследват при оценка на състояние на повишени тиреоидни хормони в кръвта- тиреотоксикоза. Позитивирането им говори в насока повишена функция на щитовидната жлеза-Болест на Базедов/болест на Грейвс.

Много често при автоимунните заболявания на щитовидната жлеза се позитивира повече от едно антитяло. Автоимунните заболявания на щитовидната жлеза се асоциират не само с промяна във функционалния статус, а и с повишена честота на други автоимунни заболявания и състояния като например рецидивиращи спонтатнни аборти.

Диагностична оценка

В диганостичната оценка на щитовидната жлеза е уместно провеждане на ехография. Ехографското изследване на щитовидната жлеза се извършва с линеен трансдюсер за повърхностни структури. ТУК може да се запознаете с ехографския апарат на д-р Сава Петров. С помощта на ехографското изследване се дава яснота за структурния статус на щитовидната жлеза. По този начин може да се визуализират огнищни структурни промени-възли или дифузни структурни промени-автоимунни и възпалителни заболявания на тиреоидната тъкан. Структурата на жлезата не може да определи функционалния статус и нивата на щитовидните хормони, но е изключително полезен и информативен метод за функционалния й капацитет. При установяване на огнищни структурни промени (възли на щитовидната жлеза) има различни подходи, с които може да се запознаете ТУК.