Вече по-близо и винаги на разположение

С интегрирането в работния процес на програмата Healee вече имате възможност на момента да се допитате и информирате д-р Сава Петров за всичко. За целта ще Ви помоля да си свалите приложението Healee и да се свържете с мен там. Тук http://www.healee.com/bg/987123 е обяснено подробно как да го направите. Винаги е по-добре личният контакт с лекаря. Може да си запишете час на 032/280054. При нужда използвайте мобилния номер на д-р Петров 0878/987-123. Информирайте се за новите ни статии с полезна информация на https://endokrinolog.bg/

Витамин D и сексуално здраве при мъжа

Ефектите на витамин D върху сексуалната функция при мъжа са много неясни. Представената статия показва целта да се оцени възможна асоциация между витамин D и сексуалната функция. Прави се оценка на влиянието на приложение на витамин D върху сексуалната функция.

В представеното проучване са изследвани общо 114 мъже. Оценени са клинични, биохимични и сексуални параметри. На 41 от участниците е проведена заместителна терапия с витамин D след предварителна оценка нивата на хормона. Като недостатъчност е приета стойност от 30 нг/мл. Под тази стойност на витамин D е провеждано лечение с перорален препарат холекалциферол в доза 50-100 000 IU прилагани веднъж на една, две, три седмици или месец. Периодично са оценявани нивата на 25 (0Н) вид. D.

След обработване на резултатите се установява, че по-високите нива на 25 (OH) витамин D са свързани с по-високи стойности на общия тестостерон. Регистрират се и по-високи точки от параметрите на въпросника за международен индекс на еректилна функция (IIEF). От друга страна, по-високите нива на общия тестостерон са положително и значително свързани с високи нива на еректилна функция и IIEF общ резултат. След провеждане на витамин D заместителна терапия, се повишават общият и свободният тестостерон успоредно с показателите за еректилна. При логистичен регресионен анализ по-високите нива на витамин D (Δ-) са асоциирани с високи резултати от анкетата за Δ-еректилна функция след корекция за Δ-тестостерон (изключва се влиянието на тестостерона като показател).

В заключения авторите констатират, че витамин D е важен за пълноценна мъжка сексуална функция. Приложението на витамин D подобрява сексуалната функция и нивата, както на общия, така и на свободния тестостерон.

Използван източник:

Vitamin D and Male Sexual Function: A Transversal and
Longitudinal Study
Giacomo Tirabassi https://www.researchgate.net/publication/312162373_Does_vitamin_D_play_a_role_in_autoimmune_endocrine_disorders_A_proof_of_concept

За още интересни статии в сферата на Андрологията, науката за мъжа, моля, посетете: https://endokrinolog.bg/category/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/

Нива на TSH по време на бременност

Въведение в проблема TSH и бременност


Физиологията на щитовидната жлеза се променя по време на бременността и това налага използването на специфични за това състояние референтни граници за TSH и FT4, за да се диагностицира адекватно гестационната болест на щитовидната жлеза. Понастоящем много центрове използват референтни граници за TSH с горна граница от 2,5 mU / l през първия триместър и 3,0 mU / l през втория или третия триместър за диагностициране на субклиничен и открит хипотиреоидизъм . Това се основава на остарели международни насоки от Американската асоциация на щитовидната жлеза (2011), Ендокринното общество (2012) и Европейската асоциация на щитовидната жлеза (2014) [2–4]. Въпреки че всяка от тези насоки препоръчва да се изчислят референтните диапазони за TSH и FT4, много центрове нямат такива референтни диапазони. Вместо това, повечето центрове се придържат към предишната втора препоръка, която е, че при липса на лабораторно специфични референтни граници, фиксирани горни граници за TSH (2,5 mU / l в първия и 3,0 mU / l през втория и третия триместър) могат използван. Последните проучвания обаче показват, че тези прекъсвания са твърде ниски и могат да доведат до свръх диагностика и ненужно лечение или дори прекомерно лечение. Въз основа на някои важни констатации, разгледани по-долу, насоките на Американската асоциация за щитовидната жлеза за 2017 г. са актуализирали препоръките относно горната граница за TSH по време на бременност.

В основите на проблема

Различни проучвания показват, че с използването на фиксирани горни граници на TSH, 8-28% от бременните имат концентрация на TSH, която се счита за твърде висока [5, 6]. Тези цифри са много по-големи от приблизително 3–4%, които биха имали твърде висок TSH, ако за определяне на горните граници за TSH се използват референтни диапазони, базирани на населението. Медикализирането на група жени до 8–28% е неоправдано, неустойчиво и вероятно ще причини повече вреда, отколкото полза. Други данни показват, че горната граница за TSH трябва да бъде по-висока. Чрез обобщаване на 14 проучвания, които изчисляват специфични за популацията референтни граници за TSH и / или FT4, нашата група е в състояние да покаже, че в повече от 90% от всички проучвания, горната граница за TSH е над 2,5 или 3,0 mU / l. [7]. Освен това, малкото проучвания, проведени в популация, за която е доказано, че са достатъчни за йод, показват горна граница за TSH от 4.04 и 4.34 mU / l [7], обаче, ефектите от състоянието на популационния йод върху стойностите на референтния диапазон остава да бъдат проучени. Интересно е, че голямо рандомизирано контролирано проучване, което проверява приблизително 100,00 бременни жени за субклиничен хипотиреоидизъм и хипотироксинемия при използване на фиксирани TSH прекъсвания [8], трябваше да измени своите протоколи, тъй като горната граница на TSH се оказа 4.0 mU / l след приблизително 15.000 жени. бяха проверени.

Насоки на ATA за 2017 г. :

Изчислете специфичните за бременността и специфичните за лабораторията диапазони за TSH и FT4
Ако 1 не е възможно, възприеме референтна граница от литературата, която е получена, използвайки подобен анализ и за предпочитане също в популация със сходни характеристики (т.е. етническа принадлежност, BMI, йоден статус).
Ако 1 и 2 не са възможни, извадете 0,5 mU / l от референтния диапазон без бременност (който в повечето центрове би довел до границата от около 4,0 mU / l).
Моето тълкуване на тези препоръки вероятно е по-стриктно от това на повечето ендокринолози или гинеколози. Лабораторно специфичните референтни диапазони по-добре идентифицират жените с гестационна дисфункция на щитовидната жлеза, отколкото референтните диапазони, определени от друга методология. Изчисляването на специфични за лабораторията референтни граници не е трудно и всяка болница, в която се осигурява пренатална грижа, ще може да извърши добро проучване при много ниски разходи (т.е. по-малко от няколко хиляди евро / британски лири), особено при сътрудничество с отдел по клинична химия.

Адекватни референтни граници могат да бъдат получени чрез избиране на най-малко 400 бременни жени с единична бременност, без предшестващо заболяване на щитовидната жлеза, които не използват медикаменти, повлияващи щитовидната жлеза, които не са подложени на лечение с IVF и са TPOAb отрицателни [7]. Ето защо считам, че ако един център не разполага с леснодостъпни лабораторни референтни граници, лекарите не трябва автоматично да преминават към стъпка 2 или 3 от препоръките на насоките, а се опитват да получат референтни диапазони, специфични за лабораторията. Изчисляването на такива референтни граници незабавно ще подобри качеството на клинично диагностициране на тиреоидната дисфункция по време на бременност. Когато липсва специфична експертиза, групите, участващи в областта на щитовидната жлеза и бременността (включително нашата група) биха били повече от склонни да споделят своя опит.

Въпреки че изглежда ясно, че фиксираните горни граници на TSH от 2,5 mU / l или 3,0 mU / l вече не могат да се считат за адекватни, новите ATA насоки изглежда правят едно изключение. Нова препоръка показва, че лечението с левотироксин може да се разглежда за TSH над референтния диапазон при TPOAb отрицателни жени, докато за TPOAb положителното лечение на жените може да се счита от TSH над 2,5 mU / L [9]. Това се основава на данни от наблюдателни проучвания, показващи, че съществува по-висок риск от спонтанен аборт

и преждевременно раждане при TPOAb позитивни жени с високи нормални концентрации на TSH (т.е. над приблизително 2.5 mU / L). Въпреки това, новите проучвания, публикувани малко след освобождаването на новите насоки, не могат да покажат никакъв благоприятен ефект от лечението с левотироксин при жени с TSH над 2,5 mU / L, но намират полезни ефекти за жени с TSH над 4,0 mU / L [11]. -13]. Въпреки това са необходими по-големи проучвания, за да се потвърдят тези находки и да се определи истинската концентрация на TSH, от която се увеличава резултатът от клиничните нежелани резултати.

Да се доверим на TSH?

Въпреки че в центъра на дефинирането на горната граница за TSH е поставен голям фокус, дефиницията на тиреоидна дисфункция зависи също от концентрацията на FT4. Например, при хипотетичен пациент с TSH от 5,5 mU / l, концентрацията на FT4 ще реши дали има открит хипотиреоидизъм или субклиничен хипотиреоидизъм. Разликата между тези клинични заболявания може да има сериозни последици за клиничната работа и подхода. Въпреки че някои проучвания са повдигнали съмнение относно валидността на FT4 имуноанализите по време на бременност, важно е да се разбере, че по-голямата част от пациентите присъстват по време на ранна бременност, по време на които интерференцията на анализа с протеини, свързващи тироидния хормон не е от значение (валидна само през третия триместър) ). Освен това, лабораторно специфичните референтни граници за FT4 все още правилно идентифицират жени с истински нисък или истински висок FT4, като се има предвид, че има висока корелация между концентрациите на FT4, измерени чрез имуноанализи и след неравновесна диализа или с LCMS [1]. Алтернативата за увеличаване на граничните стойности за обща бременност T4 с 150% не изглежда жизнеспособна, като се имат предвид специфичните за гестационната възраст промени и липсата на връзка с общия Т4 с неблагоприятни резултати.

Заключение

В заключение, всяка болница или лекар, който все още използва 2,5 или 3,0 mU / l за TSH по време на бременност, трябва да преоцени своята практика. Когато правите това, аз силно препоръчвам да започнете проучване, за да определите специфични за лабораторията референтни граници за TSH и FT4. Ако няма абсолютно никаква възможност за това, търсенето на литература за идентифициране и приемане на референтни граници от подобна лаборатория би било най-добрата алтернатива. Въпреки че е много вероятно употребата на 2,5 и 3,0 mU / L прекъсвания да доведе до прекомерно лечение, са необходими бъдещи проучвания, за да се установи дали лечението с левотироксин при жени с TSH или FT4 извън референтните граници на популацията има благоприятен ефект.

Използван източник:

The upper limit for TSH during pregnancy: why we should stop using fixed limits of 2.5 or 3.0 mU/l. Tim. I. M. Korevaar.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5963163/